Vi vänder produktionstoppar till raksträckor

Våra tjänster

Svetstjänst är etablerat installations- och bemanningsföretag med inriktning mot industrin. Med vår långa erfarenhet som grund har vi skapat ett tjänsteutbud som omfattar många av de kompetenser du kan vara i behov av. Vi hjälper dig att hantera produktionstopparna och fylla ditt personalbehov.

Vi arbetar ständigt för att våra tjänster ska hålla hög kvalitet. Det är en självklarhet för oss att våra tjänster motsvarar – och helst överträffar – våra kunders förväntningar.

Vårt tjänsteutbud omfattar installation, ombyggnad, industribemanning och utbildning, lego och rekrytering.

Svetstjänst strävar efter att arbeta miljömedvetet och ser oss som en del i våra uppdragsgivares miljöarbete och vill genom vårt engagemang vara ett föredöme i branschen.

Läs mer om respektive tjänst

När du behöver tjänster inom installation och ombyggnad  är Svetstjänst ett bra val. Vi har kvalificerad personal och kan snabbt sätta in rätt person på rätt plats. Vår personal har dokumenterade erfarenheter inom sina respektive områden.

Vi har ett brett utbud av kompetenser inom industribemanning och vi rekryterar kontinuerligt nya kompetenser för att fylla våra kunders personalbehov. Vi kan erbjuda personal, inklusive tjänstemän, för allt ifrån enklare lagerarbete till kvalificerade specialistuppdrag.

Vi har lång erfarenhet av legoproduktion. Ett kännetecken för vårt legoarbete är vår stora flexibilitet. Vi kan ofta möta dina behov på kort varsel och anpassa vår arbetsprocess så att den passar dina speciella krav. Svetstjänst har hög kapacitet och kan ta sig an stora uppdrag inom legoproduktion. Vi har utfört legouppdrag inom i stort sett allt som kan förekomma inom verkstadsindustrin. Vår kunskap om arbete med processanläggningar och om processbearbetning är omfattande.

Vår långa erfarenhet inom industri gör oss till en bra partner när du är i behov av att kompetensutveckla din personal. Svetstjänst skräddarsyr svetsutbildningar så att de passar just ditt företag och så att du alltid får maximal nytta av vårt samarbete. Vi utbildar grundligt och effektivt dina anställda och gör dem licensfärdiga på kort tid.

Vi tar ansvar för hela eller delar av din rekryteringsprocess och säkerställer alltid en genomtänkt rekrytering. Vår rekryteringsprocess inleds med en behovsanalys och kravprofil som följs av en grundlig sökprocess med publicering och matchning i interna och externa jobbsajter, sedan följer urval och kandidatpresentation.

Vi tar ansvar för hela eller delar av din rekryteringsprocess och säkerställer alltid en genomtänkt rekrytering. Vår rekryteringsprocess inleds med en behovsanalys och kravprofil som följs av en grundlig sökprocess med publicering och matchning i interna och externa jobbsajter, sedan följer urval och kandidatpresentation.

Läs mer om respektive tjänst

När du behöver tjänster inom installation och ombyggnad  är Svetstjänst ett bra val. Vi har kvalificerad personal och kan snabbt sätta in rätt person på rätt plats. Vår personal har dokumenterade erfarenheter inom sina respektive områden.

Vi har ett brett utbud av kompetenser inom industribemanning och vi rekryterar kontinuerligt nya kompetenser för att fylla våra kunders personalbehov. Vi kan erbjuda personal, inklusive tjänstemän, för allt ifrån enklare lagerarbete till kvalificerade specialistuppdrag.

Vi har lång erfarenhet av legoproduktion. Ett kännetecken för vårt legoarbete är vår stora flexibilitet. Vi kan ofta möta dina behov på kort varsel och anpassa vår arbetsprocess så att den passar dina speciella krav. Svetstjänst har hög kapacitet och kan ta sig an stora uppdrag inom legoproduktion. Vi har utfört legouppdrag inom i stort sett allt som kan förekomma inom verkstadsindustrin. Vår kunskap om arbete med processanläggningar och om processbearbetning är omfattande.

Vår långa erfarenhet inom industri gör oss till en bra partner när du är i behov av att kompetensutveckla din personal. Svetstjänst skräddarsyr svetsutbildningar så att de passar just ditt företag och så att du alltid får maximal nytta av vårt samarbete. Vi utbildar grundligt och effektivt dina anställda och gör dem licensfärdiga på kort tid.

Vi tar ansvar för hela eller delar av din rekryteringsprocess och säkerställer alltid en genomtänkt rekrytering. Vår rekryteringsprocess inleds med en behovsanalys och kravprofil som följs av en grundlig sökprocess med publicering och matchning i interna och externa jobbsajter, sedan följer urval och kandidatpresentation.

Vi rekryterar även tjänstemän mot industrisektorn på ungefär samma tillvägagångssätt som vid rekrytering. 

Läs mer om respektive tjänst

När du behöver tjänster inom installation och ombyggnad  är Svetstjänst ett bra val. Vi har kvalificerad personal och kan snabbt sätta in rätt person på rätt plats. Vår personal har dokumenterade erfarenheter inom sina respektive områden.

Vi har ett brett utbud av kompetenser inom industribemanning och vi rekryterar kontinuerligt nya kompetenser för att fylla våra kunders personalbehov. Vi kan erbjuda personal, inklusive tjänstemän, för allt ifrån enklare lagerarbete till kvalificerade specialistuppdrag.

Vi har lång erfarenhet av legoproduktion. Ett kännetecken för vårt legoarbete är vår stora flexibilitet. Vi kan ofta möta dina behov på kort varsel och anpassa vår arbetsprocess så att den passar dina speciella krav. Svetstjänst har hög kapacitet och kan ta sig an stora uppdrag inom legoproduktion. Vi har utfört legouppdrag inom i stort sett allt som kan förekomma inom verkstadsindustrin. Vår kunskap om arbete med processanläggningar och om processbearbetning är omfattande.

Vår långa erfarenhet inom industri gör oss till en bra partner när du är i behov av att kompetensutveckla din personal. Svetstjänst skräddarsyr svetsutbildningar så att de passar just ditt företag och så att du alltid får maximal nytta av vårt samarbete. Vi utbildar grundligt och effektivt dina anställda och gör dem licensfärdiga på kort tid.

Vi tar ansvar för hela eller delar av din rekryteringsprocess och säkerställer alltid en genomtänkt rekrytering. Vår rekryteringsprocess inleds med en behovsanalys och kravprofil som följs av en grundlig sökprocess med publicering och matchning i interna och externa jobbsajter, sedan följer urval och kandidatpresentation.

Vi rekryterar även tjänstemän mot industrisektorn på ungefär samma tillvägagångssätt som vid rekrytering. 

Våra tjänster

Svetstjänst är etablerat installations- och bemanningsföretag med inriktning mot industrin. Med vår långa erfarenhet som grund har vi skapat ett tjänsteutbud som omfattar många av de kompetenser du kan vara i behov av. Vi hjälper dig att hantera produktionstopparna och fylla ditt personalbehov.

Vi arbetar ständigt för att våra tjänster ska hålla hög kvalitet. Det är en självklarhet för oss att våra tjänster motsvarar – och helst överträffar – våra kunders förväntningar.

Vårt tjänsteutbud omfattar installation, ombyggnad, industribemanning och utbildning, lego och rekrytering.

Svetstjänst strävar efter att arbeta miljömedvetet och ser oss som en del i våra uppdragsgivares miljöarbete och vill genom vårt engagemang vara ett föredöme i branschen.

Läs mer om respektive tjänst

När du behöver tjänster inom installation och ombyggnad  är Svetstjänst ett bra val. Vi har kvalificerad personal och kan snabbt sätta in rätt person på rätt plats. Vår personal har dokumenterade erfarenheter inom sina respektive områden.

Vi har ett brett utbud av kompetenser inom industribemanning och vi rekryterar kontinuerligt nya kompetenser för att fylla våra kunders personalbehov. Vi kan erbjuda personal, inklusive tjänstemän, för allt ifrån enklare lagerarbete till kvalificerade specialistuppdrag.

Vi har lång erfarenhet av legoproduktion. Ett kännetecken för vårt legoarbete är vår stora flexibilitet. Vi kan ofta möta dina behov på kort varsel och anpassa vår arbetsprocess så att den passar dina speciella krav. Svetstjänst har hög kapacitet och kan ta sig an stora uppdrag inom legoproduktion. Vi har utfört legouppdrag inom i stort sett allt som kan förekomma inom verkstadsindustrin. Vår kunskap om arbete med processanläggningar och om processbearbetning är omfattande.

Vår långa erfarenhet inom industri gör oss till en bra partner när du är i behov av att kompetensutveckla din personal. Svetstjänst skräddarsyr svetsutbildningar så att de passar just ditt företag och så att du alltid får maximal nytta av vårt samarbete. Vi utbildar grundligt och effektivt dina anställda och gör dem licensfärdiga på kort tid.

Vi tar ansvar för hela eller delar av din rekryteringsprocess och säkerställer alltid en genomtänkt rekrytering. Vår rekryteringsprocess inleds med en behovsanalys och kravprofil som följs av en grundlig sökprocess med publicering och matchning i interna och externa jobbsajter, sedan följer urval och kandidatpresentation.

Vi rekryterar även tjänstemän mot industrisektorn på ungefär samma tillvägagångssätt som vid rekrytering. 

Läs mer om respektive tjänst

När du behöver tjänster inom installation och ombyggnad  är Svetstjänst ett bra val. Vi har kvalificerad personal och kan snabbt sätta in rätt person på rätt plats. Vår personal har dokumenterade erfarenheter inom sina respektive områden.

Vi har ett brett utbud av kompetenser inom industribemanning och vi rekryterar kontinuerligt nya kompetenser för att fylla våra kunders personalbehov. Vi kan erbjuda personal, inklusive tjänstemän, för allt ifrån enklare lagerarbete till kvalificerade specialistuppdrag.

Vi har lång erfarenhet av legoproduktion. Ett kännetecken för vårt legoarbete är vår stora flexibilitet. Vi kan ofta möta dina behov på kort varsel och anpassa vår arbetsprocess så att den passar dina speciella krav. Svetstjänst har hög kapacitet och kan ta sig an stora uppdrag inom legoproduktion. Vi har utfört legouppdrag inom i stort sett allt som kan förekomma inom verkstadsindustrin. Vår kunskap om arbete med processanläggningar och om processbearbetning är omfattande.

Vår långa erfarenhet inom industri gör oss till en bra partner när du är i behov av att kompetensutveckla din personal. Svetstjänst skräddarsyr svetsutbildningar så att de passar just ditt företag och så att du alltid får maximal nytta av vårt samarbete. Vi utbildar grundligt och effektivt dina anställda och gör dem licensfärdiga på kort tid.

Vi tar ansvar för hela eller delar av din rekryteringsprocess och säkerställer alltid en genomtänkt rekrytering. Vår rekryteringsprocess inleds med en behovsanalys och kravprofil som följs av en grundlig sökprocess med publicering och matchning i interna och externa jobbsajter, sedan följer urval och kandidatpresentation.

Vi rekryterar även tjänstemän mot industrisektorn på ungefär samma tillvägagångssätt som vid rekrytering.