Tjänster

Svetstjänst är etablerat bemanningsföretag med inriktning mot industrin. Med vår långa erfarenhet som grund har vi skapat ett tjänsteutbud som omfattar många av de kompetenser du kan vara i behov av. Vi hjälper dig att hantera produktionstopparna och fylla ditt personalbehov. Vårt tjänsteutbud omfattar industribemanning, installation och ombyggnad, utbildning, lego och rekrytering.

Vi arbetar ständigt för att våra tjänster ska hålla hög kvalitet. Det är en självklarhet för oss att våra tjänster motsvarar – och helst överträffar – våra kunders förväntningar.

Svetstjänst strävar efter att arbeta miljömedvetet och ser oss som en del i våra uppdragsgivares miljöarbete och vill genom vårt engagemang vara ett föredöme i branschen.